Senin, 11 Februari 2002

apakah memang semua berlari untuk menang dengan menjegal dan menendang lain kawan mana kawan mana lawan semua terlihat kawan sedang lawan dalam kawan tak pernah tertawan taukah aku bagaimana cara untuk melawan kesungguhan dalam pekerjaan adalah perlawanan