Jumat, 22 Februari 2002

pengemis lusuh duduk dan menunggu mengisi pagi dengan canda