Jumat, 25 Oktober 2002

Amenangi jaman edan ewuh aya ing pambudi melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni boya kaduman melik kaliren wekasanipun Ndilallah karsa Allah Sakbeja-bejane kang lali luwih beja kang eling lawan waspada (Ronggowarsito)