Jumat, 22 November 2002

kenapa kau kerjakan yang seharusnya tak kau kerjakan kau lakukan yang seharusnya tak kau lakukan kau lepaskan yang seharusnya tak kau lepaskan kau ikuti yang seharusnya tak kau ikuti kau ulang ulang dan kau ulang ulang lepas kendali tak ada asilnya percuma sia sia ah !