Senin, 06 Januari 2003

Tuhan, kami gemetar menghadapi segala yang telah kau tetapkan