Rabu, 21 Agustus 2002

kini yang kita cari adalah kesejatian kesejatian pada kehidupan kesejatian pada kematian